Advokátska  kancelária  JUDr.  Martina  Kirňaka  so  sídlom v Prešove poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo na celom území Slovenskej republiky so zreteľom na osobný prístup ku klientom, založený na dôvere, rýchlej a účinnej pomoci fyzickým i právnickým osobám.Právne služby poskytujeme v jazyku slovenskom, anglickom, nemeckom, maďarskom.

      Pri riešení individuálnych problémov podľa potreby klientov úzko spolupracujeme so súdnymi exekútormi, notármi, súdnymi znalcami, daňovými poradcami, či verejnými resp. štátnymi inštitúciami.


  • Aequum et bonum est lex legum,    Spravodlivosť a dobro je najvyšší zákon


  • V zmysle zákona o advokácii má naša advokátska kancelária poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie