A Kirňak Ügyvédi Iroda  2007 kezdte meg tevékenységét Eperjesen. Dr.Kirňak,  több mint öt éves szakmai tapasztalattal rendelkező ügyvéd.   

Ügyvédi irodánk jogi szolgáltatásokat nyújt a szlovák jogrend alapján legfőképpen a következö jogterületeken: 

  • Kereskedelmi jog (Cégjog - társaság beolvadása, összevonása, felosztása, megszűnése vagy felszámolása, Értékpapírjog - Zártkörű és Nyilvános Értékpapír, Kibocsátások,Versenyjog)
  • Polgári jog (szerződések megkötése polgárjogi vonatkozásban /adásvételi, ajándékozási, eltartási, csere, bérleti stb. szerződések/, örökösödési jog, kötelmi jogviszonyok bebiztosítása, keresetek benyújtását megelőző felszólítások, követelések birósági behajtása, jogi tanácsadás és képviselet a családjog területén)
  • Ingatlan jog (komplex jogi szolgáltatás a földjog és egyéb ingatlanokhoz fűződő jogok szakaszán)
  • Eljárásjogi (peres) gyakorlat
  • Büntetőjog
  • Munkajog
  •  

    Elérhetőség :  advokat@kirnak.sk, Tel : +421.918.831.381 , irodánk székhelye: Slovenská u. 39, Prešov - Eperjes, 080 01, Szlovákia