JUDr. Martin Kirňak

zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 4562

 Právnickú fakultu Trnavskej Univerzity v Trnave úspešne ukončil v roku 2003.
Od roku 2003 pôsobil ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr Bujňák.
V roku 2005 absolvoval rigoróznu skúšku,
 a od roku 2007 pôsobí samostatne ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.
mobil: +421.905.613 584

Mgr. Marián Tóth  

zapísaný v zozname advokátskych koncipientov SAK pod č. 3380

 Absolvent Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave v roku 2003.
V rokoch 2003 - 2004 pôsobil Na Inštitúte pre aproximáciu práva SR Úradu vlády SR ako odborný radca.
V rokoch 2005 až 2007 pracovný pobyt v Severnom Írsku a Austrálii.
mobil: +421.918.831 381